Geriatriefysiotherapie


De geriatriefysiotherapeut draagt zorg voor preventie, advisering en behandeling van kwetsbare ouderen, cliënten met een hoge biologische leeftijd en complexe gezondheidsproblematiek veelal met een atypische en onduidelijke presentatie. 

 Een geriatriefysiotherapeut is gespecialiseerd in de problematiek rond de ouder wordende mens. Juist in de thuissituatie is het hebben van lichamelijke- en/of geestelijke beperkingen een verstorende factor. De begeleiding in deze gevallen van cliënt, mantelzorg en familie is dan ook een van de taken van de geriatriefysiotherapeut. In de eerste lijn houdt de behandeling ook vaak een beoordeling van de thuis- en woonsituatie in.

 Waarvoor kunt u terecht bij de geriatriefysiotherapeut

  • Ziektebeelden: longaandoeningen, hart- en vaatlijden, claudicatio intermittens, operaties, neurologische aandoeningen (zoals een beroerte, de ziekte van Parkinson, multiple sclerose, de ziekte van Alzheimer en dementie) en orthopedische aandoeningen (reuma, uitgebreide artrose, osteoporose, knie- of heupprothese, amputaties)
  • Deskundig advies met betrekking tot tiltechnieken en aanpassingen van de leefomgeving. Advies uitbrengen ten aanzien van loophulpmiddelen en andere thuiszorghulp-middelen
  • Consultaanvragen betreffende (mobiliteits)problemen thuis of het verzorgingshuis
  • Valpreventie en valtrainingen
  • Mantelzorgproblematiek