Neurorevalidatie


Neurorevalidatie is erop gericht mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) weer zo goed en zelfstandig mogelijk in hun eigen omgeving en de maatschappij te laten functioneren. Daarom staat participatie tijdens de neurorevalidatie behandeling voorop. Dit betekent dat wordt uitgegaan van de hulpvraag en doelen van de cliënt op de gebieden wonen, arbeid, sport en vrije tijd. 

De klachten van mensen met NAH kunnen te maken hebben met het denken (geheugen, aandacht, concentratie, problemen met plannen en organiseren), het gedrag (karakterverandering), de stemming, het bewegen en de taal (begrijpen en spreken). Zichtbare gevolgen, zoals een verlamming, vallen meteen op, maar soms zijn de gevolgen van NAH ook minder snel zichtbaar. Iemand is sneller geïrriteerd of heeft minder energie. Omdat de problemen complex en uiteenlopend van aard zijn, is een specialistische aanpak belangrijk en neurorevalidatie biedt deze aanpak.

Het doel van neurorevalidatie

  • Het herleren van functies en vaardigheden waarin herstel mogelijk is. Dit is van toepassing bij ziektebeelden waar in het algemeen gesteld vooruitgang geboekt kan worden, zoals bijvoorbeeld bij beroerte (CVA) of traumatisch herstel (door ongeval)
  • Het leren behouden van functies, vaardigheden, kracht en conditie waarin herstel niet mogelijk is. Dit geldt bijvoorbeeld bij progressieve ziektebeelden als de ziekte van Parkinson, ALS, MS en dementie of in de chronische fase na een CVA
  • Ook het leren toepassen van de geleerde functies en vaardigheden, in allerlei situaties omgaan met hulpmiddelen/voorzieningen en het voorkomen van complicaties. Complicaties kunnen de kwaliteit van leven verminderen en het herstelproces nadeling beïnvloeden

Neurorevalidatie gebruikt een individueel op de cliënt gericht zorgplan en behandeling. De therapie zal zowel in de praktijk als  aan huis kunnen worden uitgevoerd.