Vallen

Ongeveer 30% van de zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder en de helft van de verzorgingstehuis- en verpleeghuisbewoners valt minstens 1 keer per jaar. Zo'n 10% van deze valpartijen leidt tot ernstig letsel, botbreuken, hoofdletsel, soms zelfs overlijden. In 1/3 van de gevallen zijn er ook psychosociale gevolgen van een val, zoals valangst en onzekerheid bij lopen wat leidt tot afname van de mobiliteit, sociaal isolement en de afname van kwaliteit van leven. Vallen bij ouderen wordt meestal door meerdere factoren veroorzaakt. Oorzaken zoals evenwichtsstoornissen/duizeligheid, bewegingsbeperking door ziektes als artrose, parkinson, beroerte, slechte visus, geheugenproblemen en medicijnen kunnen allen een rol spelen.